Rapoarte  Consiliul de Adminsitratie/Directori executivi

 1. Raportul privind activitatea  desfasurată in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2019 in conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificată si completată ,
 2. Raport  pentru semestrul II – 2019 in conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificată si completată ,
 3. Raport  pentru semestrul I – 2019 in conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificată si completată
 4. Raportul administratorilor pentru anul 2019
 5. Raportul de evaluare al activitatii directorilor pentru anul 2019
 6. Raportul privind principalii indicatori economico financiari la 30 IUNIE 2019
 7. Raportul privind principalii indicatori economico financiari la 30 SEPT 2019
 8. Raportul privind principalii indicatori economico financiari la 31 DEC. 2019
 9. Raport evaluare consiliu de administratie pentru anul 2019
 10. Raport activitate administrare SC CITADIN SA pentru anul 2019
 11. Raport asupra activitatii de adm. sem.I 2020
 12. Raport privind activitatea de administrare art.55 alin 1 sem II 2020
 13. Raportul adminsitratorilor pentru anul 2020
 14. Raport principalii indicatori la data de 31 decembrie 2020
 15. Raport anual privind activitatea înreprinderii conform art 56 pentru anul 2020
 16. Raport evaluare directori pentru anul 2020
 17. Raport evaluare consiliu de adminsitratie pentru anul 2020
 18. Raport privind activitatea de administrare pentru sem.I 2021
 19. Raportul privind principalii indicatori economico financiari la 30 iunie 2021
 20. Raport privind activitate de administrare pe sem. II – 2021
 21. RAPORT ANUAL 2021 PRIVIND ACTIVITATEA INTREPRINDERII conform art 56
 22. Raport administratori la 31 decembrie 2021
 23. Raport final executie BVC – anul 2021
 24. RAPORT PRIVIND INDEPLINIREA INDICATORILOR la 31 dec 2021
 25. RAPORT EVALUARE ACTIVITATE DIRECTORI art 36alin 5 pentru anul-2021.pdf
 26. RAPORT EVALUARE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE 2021
 27. Raport Control Intern Managerial – anul 2021
 28. Raportul auditorului extern – anul 2021
 29. Raport activitate administrare sem I 2022
 30. Raport indicatori sem I 2022
 31. Raport executie BVC sem I 2022
 32. Raport activitate de administrare sem II 2022
 33. Raport evaluare Consiliu de administratie 2022
 34. Raport privind activitatea intreprinderii art 56
 35. Raport evaluare directori – 2022
 36. Raport administratori sem I 2023
 37. Raport activitate administrare sem II 2023
 38. Raport privind executia mandatului a directorului general trim IV 2023
 39. Raport privind principalii indicatori economico-financiari la 31.12.2023
 40. Raport director general -trim I 2024

Rapoarte Comitetul de Nominalizare si Remunerare

 1. Raportul Anual al Comitetului  de Nominalizare si Remunerare privind  remuneratiile administratorilor executivi si neexecutivi  
 2. Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind acordarea      componentei variabile
 3. Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare – semestrul II -2019
 4. Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare – semestrul I – 2019
 5. Raport CNR 22 iulie 2019
 6. Politica si criteriile de remunerare ale adminsitratorilor , directorilor executivi, reprezentant AGA
 7. Raport CNR sem I 2020
 8. Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare semestru II 2020
 9. Raport CNR pentru componenenta variabila pentru activitatea 2020
 10. Raport Comitet de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2020
 11. Raport CNR sem. I 2021
 12. Raport CNR sem II 2021
 13. RAPORT ANUAL CNR PENTRU ANUL 2021 art 55 alin 2
 14. Raport CNR sem I 2022
 15. Raport CNR – sem II 2022
 16. Raport anual CNR – 2022
 17. Raport CNR – indemnizatii , componenta variabila -2022
 18. Raport CNR – recrutare si selectie director general
 19. RAPORT CNR validare selectie si recrutare
 20. Raport CNR sem I 2023
 21. Raport sem II CNR 2023

Rapoarte Comitetul de Audit

Hotarari AGA /CA