Rapoarte  Consiliul de Adminsitratie/Directori executivi

 1. Raportul privind activitatea  desfasurată in cadrul SC CITADIN SA IASI pentru anul 2019 in conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificată si completată ,
 2. Raport  pentru semestrul II – 2019 in conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificată si completată ,
 3. Raport  pentru semestrul I – 2019 in conformitate cu prevederile OUG nr 109/2011 modificată si completată
 4. Raportul administratorilor pentru anul 2019
 5. Raportul de evaluare al activitatii directorilor pentru anul 2019
 6. Raportul privind principalii indicatori economico financiari la 30 IUNIE 2019
 7. Raportul privind principalii indicatori economico financiari la 30 SEPT 2019
 8. Raportul privind principalii indicatori economico financiari la 31 DEC. 2019
 9. Raport evaluare consiliu de administratie pentru anul 2019
 10. Raport activitate administrare SC CITADIN SA pentru anul 2019
 11. Raport asupra activitatii de adm. sem.I 2020

Rapoarte Comitetul de Nominalizare si Remunerare

 1. Raportul Anual al Comitetului  de Nominalizare si Remunerare privind  remuneratiile administratorilor executivi si neexecutivi  
 2. Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare privind acordarea      componentei variabile
 3. Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare – semestrul II -2019
 4. Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare – semestrul I – 2019
 5. Raport CNR 22 iulie 2019
 6. Politica si criteriile de remunerare ale adminsitratorilor , directorilor executivi, reprezentant AGA
 7. Raport CNR sem I 2020http

Rapoarte Comitetul de Audit

1.Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2019

2.Raportul Comitetul Audit –  semestrul II 2019

3.Raport Comitet de audit – semestrul I – 2019

4. Raport-comitet-audit-sem.I-2020

Hotarari AGA /CA