MISIUNEA SI OBIECTIVELE SC CITADIN SA

STRATEGIE

Strategia SC CITADIN SA pentru perioada urmatoare, are o abordare deschisa, care permite ajustari structurale / organizationale. SC CITADIN SA doreste sa devina o organizatie moderna, ce respecta principiul sustenabilitatii si este suficient de flexibila pentru a se adapta provocarilor reprezentate de dinamica dezvoltarilor tehnologice, relatiilor comerciale si exigentelor tot mai diversificate ale clientilor si a altor parti interesate.

VIZIUNE

Viziunea organizatiei este dezvoltarea prezentei pe piata ca furnizor de servicii in domeniul constructiilor de autostrazi, drumuri, si de a fi un lider pe piata, prin produse si servicii de calitate oferite clientilor.

MISIUNE

Misiunea organizatiei este de a realizea intretinerea / repararea / refacerea drumurilor publice la costuri cat mai reduse, la parametrii de calitate impusi, cu reducerea impactului asupra mediului, pentru mentinerea sigurantei traficului rutier si reducerea riscurilor SSO.

PRINCIPII GENERALE :

 • Optimizarea permanenta a nivelului calitativ al produselor / serviciilor noastre;
 • Orientarea catre client si abordarea unor noi segmente de piata;
 • Conformarea cu legislaţia specifica de mediu, sanatate si securitate ocupationala şi cu modificările survenite pe parcurs în legislaţia română şi europeană referitoare la procesele şi activităţile desfăşurate, incluzand si cerintele partilor interesate; reducerea consumurilor de resurse naturale si a emisiilor de poluanti în mediu;
 • Colectarea selectiva a deseurilor si valorificarea / eliminarea lor prin centre specializate;
 • Prevenirea si combaterea riscurilor si imbolnavirilor profesionale;

OBIECTIVE GENERALE:

 • Eficientizarea cresterii veniturilor prin diminuarea cheltuielilor; imbunatatirea continua a proceselor prin minimizarea pierderilor si optimizarea consumurilor;
 • Cresterea competitivitatii serviciilor furnizate concomitent cu cresterea productivitatii;
 • Modernizarea capacitatilor de productie in vederea cresterii productivitatii muncii, a imbunatatirii calitatii produselor; reducerea continua a noxelor prin imbunatatirea tehnologiilor  existente si achizitia de tehnologii noi pentru incadrarea in normele impuse de legislatia de mediu in vigoare;
 • Cresterea competentei profesionale; instruirea, si sensibilizarea personalului pentru atingerea obiectivelor Sistemului de Control Intern/Managerial/ Sistemului de Management Integrat; Cresterea calitatii produselor / serviciilor realizate de catre organizatie;
 • Cresterea calitatii produselor, serviciilor realizate de catre organizatie urmarindu-se respectarea principiilor de asigurare a principiilor economicitatii, eficacitatii si eficientei utilizarii resurselor alocate;
 • Monitorizarea permanenta si tinerea sub control a riscurilor ce nu pot fi evitate;
 • Adoptarea de masuri de protectie a mediului in concordanta cu legislatia de mediu aplicabila;
 • Constientizarea si consultarea angajatilor si a altor parti interesate privind cerintele legate de sanatatea si securitatea ocupationala.