Responsabil acces  informatiilor publice : Cristian Popescu – sef Informatizare
email: office@citadinis.ro
Telefon: 0745549470

 1. Raport privind informatii publice pentru anul 2020
 2. Raport privind informatii publice pentru anul 2021
 3. Legea nr. 544/2001 – acces la informatii publice
 4. Raport privind informatii publice pentru anul 2019
 5. Cerere tip
 6. Extras din PL- 30, Reglementari privind accesul la informatii, Anexa 8.1.- informatii cu caracter confidential
 7. Raport privind accesul la informatii de interes public 2023
 8. Formular-Reclamație
 9. LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC CITADIN SA
 10. LISTA DOCUMENTELOR GESTIONATE PRODUSE DE CITADIN SA
 11. BULETIN INFORMATIV