GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

20 iulie 2023

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR – extras din proces verbal al sedintei extraordinare – Nr 85/19.07.2023

Declaratii de avere:


Cod Conduita etica al Consiliului de Adminsitratie


17 Iulie 2023

Echipa manageriala

Ing.IONESCU MARIUS – director general  din data de 17 iulie 2023  , in baza procedurii de selectie prevazuta de O.U.G. 109/2011 aprobata prin legea 111/2016 conform Hotararea AGA nr 84/14 iulie 2023 

contract mandatCurriculum vitaedeclaratie de avere


Ing Radu Berechet -Inginer sef (interimar) din data de 20 iulie 2023 conform Hotararea Consiliului de Administratie nr .316/14 iulie 2023


Ec.Bogdan Danilă–  Contabil sef (interimar) din data de 20 iulie 2023 conform Hotararea Consiliului de Administratie nr .316/14 iulie 2023


ANUNTURI 31 mai 2023 

ANUNTURI 12 mai 2023

————————————————————————————————————–

Declaratii de avere