S.C. Citadin S.A. Iasi este o societate comerciala pe actiuni, cu  unic actionar  Consiliul Local al Municipiului Iasi.

Reprezentant Adunarea Generala a Actionarilor : Prof.BOTU NECULAI 

Conducerea executiva a SC CITADIN SA este asigurată din data de 20 iulie 2023 de:

 • Ing. Marius Ionescu – director general
 • Ing. Radu Berechet – inginer sef interimar
 • ec. Bogdan Danila – contabil sef interimar

Consiliul de administratie are urmatoarea componenta de la data de 20 iulie 2023 :

 1. Bârzu Kristian                                   
 2. Bulgaru Liviu-Gabriel
 3. Gazea Andrei                             
 4. Gheorghiu Maria            
 5. Neculau Cătălin             
 6. Postolache Adrian-Gigi
 7. Teodorescu Mihai

Structura organizatorica a societatii comerciale CITADIN SA IASI   s-a stabilit respectând legislatia, actele normative in vigoare si necesitatile organizatorice ale manageriatului; aceasta va fi adaptata periodic pentru a se incadra in prevederile legilor in vigoare si actelor normative ce reglementeaza normele de structura.

Societatea e structurată astfel :

 •   Compartimente, birouri, servicii ,sectii, baze de productie,ateliere, puncte de lucru.
 •   Conducerea executiva: Director general, Director tehnic, Director economic
 •   Consiliul de administratie
 •   Adunarea Generala a Actionarilor – reprezentantul actionarului (AGA)
 •   Reprezentant Mangement Integrat (RMI)

  In prezent, S.C. Citadin S.A. are la data de 306 un numar de   salariati , din care:

– Funcții de conducere                                      19

– Compartimente funcționale                            35

– TESA + auxiliari Secții de producție               31 

– Muncitori indirect productivi                            16

– Muncitori direct productivi                             205

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SC CITADIN SA

REGULAMENT INTERN

ORGANIGRAMA

CODUL de CONDUITA ETICA al S.C. CITADIN S.A