IInformatii Financiare

  • Generalitati
  • Bugetul de venituri şi cheltuieli
  • Situatii financiare
  • Rapoarte de activitate  
  • Rapoarte de audit
  •  Raport auditor financiar privind situatiile financiare la data de 31.12.2019  
  • Raport auditor financiar privind situatiile financiare la data de 31.12.2018
  • Raport auditor financiar privind situatiile financiare la data de 31.12.2017