I.PREZENTAREA S.C. CITADIN S.A. IASI

  S.C. CITADIN S.A. IASI s-a infiintat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.419 / 25.11.2002 conform prevederilor OG 69 / 1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local, aprobata prin Legea 135 / 1994 precum si unele prevederi ale OG 30 / 1997 privind transformarea regiilor autonome in societati comerciale si anume:

  * In anul 1998 prin transformarea Regiei Autonome Citadin conform Hotararii Consiliului Local nr.208/12.12.1997 in Directia de Administrare a Domeniului Public, unitate fara personalitate juridica, dar cu activitate productiva in sectoarele: constructii, reparatii si intretinere strazi, semnalizare rutiera, prestari in constructii, reparatii, lucrari tehnico-edilitare, salubrizare, comert cu amanuntul, intretinere spatii verzi; 

  * In anul 1999, Directia de Administrare a Domeniului Public isi schimba denumirea in CITADIN – DSPM (Directia de Servicii Publice Municipale) conform Hotararii Consililui Local nr.4 / 25.01.1999. 

  * In anul 2001, activitatile de salubrizare si Fast Food au fost incredintate spre administrare Directiei de Salubritate, respectiv Directiei de Piete conform dispozitiilor cuprinse in Hotararea Consiliului Local nr.368 / 2001 si 370 / 2001; 

  * In anul 2002 se aproba prin Hotararea Consiliului Local nr.366 / 2002 si 387 / 2002 transformarea Directiei de Servicii Publice Municipale in doua entitati juridice: 

  * Directia de Servicii Municipale – avand ca obiect de activitate intretinerea spatiilor verzi, serelor, pepinierei, sector agricol Sorogari, a podurilor, lucrarilor de arta, versantilor alunecatori, mobilier urban, semnalizare rutiera;  

  * S.C.CITADIN S.A., infiintata ca societate comerciala pe actiuni, unitate cu personalitate juridica, cu unic actionar Consiliul Local Municipal cu preluarea patrimoniului (activul si pasivul) corespunzator activitatilor si scopului pentru care a fost infiintata, conform Hotararii Consiliului Local 419 / 2002.  

  * Societatea a fost inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 22/2176/27.11.2003, incepand efectiv activitatea ca societate la data de 01.01.2004. 

 DATE DE IDENTIFICARE

DENUMIRE: S.C. CITADIN S.A. IASI

FORMA JURIDICA : Societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat

STRUCTURA ACTIONARIATULUI : Actionar unic Consiliul Local Municipal Iasi

NUMAR DE INMATRICULARE LA REGISTRUL COMERTULUI : J 22/2176/27.11.2003

COD UNIC DE INREGISTRARE : 15946407

ATRIBUT FISCAL : RO din 28.11.2003

SEDIUL SOCIAL : IASI, B-dul Tudor Vladimirescu, nr.32 C

PUNCTE DE LUCRU : Balastiera Cristesti, Baza de Productie, Baza Gradinari

TELEFON                  :  0232/240885; 240880; 240881,

FAX                            :  0232/240884

CAPITAL SOCIAL: 1.590.000 (conform actului constitutiv)

DURATA SOCIETATII : Nelimitata

II.DOMENIU DE ACTIVITATE

1.Obiectul de activitate al societatii conform declararii activitatilor principale il constituie: constructii de autostrazi, drumuri, aerodrumuri si baze sportive – cod CAEN 4211 conform Certificatului de inregistrare

 –  Activitatea societatii se caracterizeaza prin tipurile de lucari realizeaza prin:

–   Activitati de reparatie / intretinere / modernizari strazi prin executarea lucrarilor de:

–   Lucrari de constructii autostrazi, drumuri, poduri, pasaje rutiere si aeroporturi;  (CAEN-4211);

–   Lucrari de intretinere a drumurilor in orice anotimp; 
–   Lucrari de constructii si reparatii strazi si parcari urbane; 

2.  Extractia pietrisului si a nisipului, exploatarea si sortarea agregatelor, comert cu materiale / produse de balastiera proprie , transport materiale

 3.  Fabricarea mixturilor asfaltice; fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. (CAEN-2399);

4. Fabricarea elementelor de beton pentru constructii, vanzarea elementelor executate (camine, borduri, dale, tuburi, boltari s.a.);

 • fabricarea produselor din beton pentru constructii (CAEN-2361);
 • fabricarea betonului (CAEN-2363);
 • fabricarea mortarului (CAEN-2364);

 5.  Lucrari de deszapezire si mentinere in functiune a drumurilor publice pe timp de polei sau inghet;( alte activitati de curatenie (indepartarea zapezii de pe autostrazi, piste aeroporturi, incluzand presarare sare, nisip)

Alte activitati autorizate pentru a fi  desfasurate in afara sediului social si a sediilor secundare:

 • depozitari (CAEN-5210);
 • manipulari (CAEN-5224);
 • intretinerea si repararea autovehiculelor (CAEN-4520);
 • transporturi rutiere de marfuri (CAEN-4941);
 • activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre (CAEN-5221);
 • alte activitati anexe transporturi (CAEN-5229);
 • comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si       echipamentelor sanitare (CAEN-4673
 • lucrari de demolare a constructiilor (CAEN-4311);
 • lucrari de pregatire a terenului (CAEN-4312);
 • lucrari de instalatii electrice (CAEN-4321);
 • lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat (CAEN-4322);
 • alte lucrari de instalatii pentru constructii (CAEN-4329);
 • lucrari de ipsoserie (CAEN-4331);
 • lucrari de pardosire si placare a peretilor (CAEN-4333);
 • lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri (CAEN-4334);
 • alte lucrari de finisare (CAEN-4339);
 • lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii (CAEN-4391);
 • alte lucrari speciale de constructii n.c.a. (CAEN-4399);
 • activitati generale de curatenie a cladirilor (CAEN-8121); 

III.Cadrul legal

Activitatea societăţii CITADIN S.A. este reglementată prin legislaţia aplicabilă societăţilor comerciale din România, coroborată cu legislaţia specifică, după cum urmează:

 1. Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
 4. HOTĂRÂRE nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 5. O.G. nr.71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Actul constitutiv al S C CITADIN  S.A.;
 7. Regulamentul de organizare și funcționare al SC CITADIN S.A.;
 8. O.G. nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
 9. Legea nr. 656/07.12.2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism;
 10. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 
 11. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
 12. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările
 14. Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 519/2003 de înființare a SC CITADIN SA IAȘI;
 16. Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 67/2005 privind încredințarea serviciilor până la schimbarea formei de proprietate;
 17. Legea 53/2003 – Codul Muncii  
 18. HOTĂRÂRE nr. 599 din 2 august 2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate
 19. Codul civil -aprobat prin legea  287/2009, codul civil – 01.10.2011
 20. Codul de procedura civila aprobat pri legea 134/2010
 21. Legea 227/2015 privind Codul fiscal si Normele de aplicare
 22. Legea 319 / 2006 – Legea securitatii si sanatatii muncii
 23. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare