LICITATIE DESCHISA

S.C. „CITADIN” S.A. Iasi, cu sediul in Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod 700310, organizeaza la sediul sau procedura de „LICITATIE DESCHISA”, cu oferte de pret in plic inchis, in vederea atribuirii contractului “PRESTARI SERVICII  – INCHIRIERI DE MIJLOACE AUTO SI  VEHICULE  PENTRU ACTIVITATEA DE DESZAPEZIRE”.

Procedura de achizitie se va desfasura conform prevederilor “Regulamentului privind organizarea si desfasurarea achizitiilor” al SC CITADIN SA Iasi.

Pentru participare la procedura de achizitie, ofertantii trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in „Documentatia de achizitie”. Documentatia de achizitie va fi postata pe site-ul societatii www.citadinis.ro si va fi accesata pana pe data de 30.10.2023 pe baza de cod unic de acces, ce va fi comunicat doar persoanelor care solicita in scris accesul la documentatie cu date de identificare clara si cu declaratie pe propria raspundere privind siguranta informatiilor pentru evitarea introducerii unor virusi in sistemul informatic al societatii.

Criteriul care va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: pretul cel mai scazut.

Documentatia de ofertare va fi depusa la sediul SC CITADIN SA pana la data de 30.10.2023 ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 30.10.2023, ora 12:00, la sediul S.C. CITADIN S.A.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine la tel.:  0751048290.