LICITATIE DESCHISA

S.C. „CITADIN” S.A. IASI, cu sediul in Bd. T.Vladimirescu, nr. 32C, organizeaza procedura “LICITATIE DESCHISA”, cu oferte de pret in plic inchis, in vederea atribuirii contractului de achizitie: Vopsea marcaj rutier, diluant si microbile aferente. Procedura de achizitie se va desfasura conform prevederilor “Regulamentului privind organizarea si desfasurarea achizitiilor” al SC CITADIN SA Iasi.

Pentru participare la procedura de achizitie, ofertantii trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in „Documentatia de achizitie„. Documentatia de achizitie va fi postata pe site-ul societatii www.citadinis.ro si va fi accesata pana pe data de 21.06.2023 pe baza de cod unic de acces, ce va fi comunicat doar persoanelor care solicita in scris accesul la documentatie cu date de identificare clara si cu declaratie pe propria raspundere privind siguranta informatiilor pentru evitarea introducerii unor virusi in sistemul informatic al societatii.

Criteriul care va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: cel mai bun raport calitate-preţ.

Documentatia de ofertare va fi depusa la sediul SC CITADIN SA pana la data de  21.06.2023, ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 21.06.2023, ora 12:00, la sediul S.C. CITADIN S.A.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine la tel.: 0751048290.