Achizitie AGREGATE DE BALASTIERĂ – pietris 16 – 31 mm

S.C. „CITADIN” S.A. IASI, cu sediul in Bd. T.Vladimirescu, nr. 32C, organizeaza  “PROCEDURA SIMPLIFICATA”, cu oferte de pret in plic inchis, in vederea atribuirii contractului de achizitie: AGREGATE DE BALASTIERĂ – pietris 16  31 mm” : Locul de livrare: Balastiera SC CITADIN SA situata in Com. Cristesti Jud. Iasi. Procedura de achizitie se va desfasura conform prevederilor “Regulamentului privind organizarea si desfasurarea achizitiilor” al SC CITADIN SA Iasi.

Pentru participare la procedura de achizitie, ofertantii trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in „Documentatia de achizitie„. Documentatia de achizitie va fi postata pe site-ul societatii www.citadinis.ro si va fi accesata pana pe data de 03.09.2020 pe baza de cod unic de acces, ce va fi comunicat doar persoanelor care solicita in scris accesul la documentatie cu date de identificare clara si cu declaratie pe propria raspundere privind siguranta informatiilor pentru evitarea introducerii unor virusi in sistemul informatic al societatii.

Criteriul care va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: pretul cel mai scazut.

Documentatia de ofertare va fi depusa la sediul SC CITADIN SA pana la data de  07.09.2020, ora 10:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 07.09.2020, ora 12:00, la sediul S.C. CITADIN S.A.

Relatii suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile de participare se pot obtine la tel.: 0751048290.