S.C. Citadin S.A. Iasi este o societate comerciala pe actiuni, cu  unic actionar  Consiliul Local al Municipiului Iasi.

Reprezentant  numiti in Adunarea Generala a Actionarilor :

Prof.BOTU NECULAI 

Conducerea executiva a SC CITADIN SA este asigurata din data de 1 octombrie 2019 de

 •   ing. Marius Ionescu – director general
 •   ing. Kristian Barzu – director tehnic
 •   ec. Maria Gheorghiu - director economic

Consiliul de administratie are urmatoarea componenta de la data de 19 iulie 2019 :

1)     Bârzu Kristian,                                 Curriculum vitae   Declaratie de avere

2)     Ionescu Marius,                               Curriculum vitae   Declaratie de avere

3)     Gheorghiu Maria, ,                           Curriculum vitae   Declaratie de avere

4)     Gugiuman Gheorghe, ,                    Curriculum vitae   Declaratie de avere

5)     Neculau Cătălin,  ,                            Curriculum vitae   Declaratie de avere

6)     Sofica Niculae, ,                               Curriculum vitae   Declaratie de avere

7)     Teodorescu Mihai, ,                         Curriculum vitae   Declaratie de avere

             *    Rusu Calin - incetare mandat                                        Declaratie de avere

Structura organizatorica a societatii comerciale CITADIN SA IASI   s-a stabilit respectand legislatia, actele normative in vigoare si necesitatile organizatorice ale manageriatului; aceasta va fi adaptata periodic pentru a se incadra in prevederile legilor in vigoare si actelor normative ce reglementeaza normele de structura.

Societatea e structurata astfel :

 •   compartimente, birouri, servicii ,sectii, baze de productie,ateliere, puncte de lucru.Atelier;
 •   Conducerea executiva: Director general, Director tehnic, Director economic
 •   Consiliul de administratie
 •   Adunarea Generala a Actionarilor –reprezentantul actionarului
 •   Reprezentant MI

In prezent, S.C. Citadin S.A. are la data de 31.07.2019 un numar de  294 salariati , din

care:

- Funcții de conducere                                      19

- Compartimente funcționale                            34

- TESA + auxiliari Secții de producție               25 

- Muncitori indirect productivi                            16

- Muncitori direct productivi                             200

 

§   REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SC CITADIN SA

§  REGULAMENT INTERN

§  ORGANIGRAMA

 

 


 

 S.C. Citadin S.A. Iasi este o societate comerciala pe actiuni, cu  unic actionar  Consiliul Local al municipiului Iasi.

Reprezentantii numiti in Adunarea Generala a Actionarilor  sunt:

 • BOTU NECULAI 
 • MOCANU ALIN IONEL 

SC CITADIN SA este condusa de un director general si un  consiliu de administratie

Conducerea executiva este asigurata de:

 • ing. Marius Ionescu 
 • ing. Kristian Barzu
 • ec. Maria Gheorghiu

Consiliul de administratie are urmatoarea componenta de la darta de 15 iunie 2014:

Consiliul de administratie are urmatoarea componenta de la darta de 01 iulie 2015:

Structura organizatorica a societatii comerciale CITADIN SA IASI   s-a stabilit respectand legislatia, actele normative in vigoare si necesitatile organizatorice ale manageriatului; aceasta va fi adaptata periodic pentru a se incadra in prevederile legilor in vigoare si actelor normative ce reglementeaza normele de structura. Societatea e structurata pe Compartimente, Servicii, Birouri, Sectii Baze de productie, Puncte de lucru.

Structura organizatorica cuprinde:

Structura de productie:  

 • Sectie;       
 • Santier;
 • Sector;
 • Atelier;
 • Punct lucru   

Structura functionala:  

 • servicii       
 • birouri       
 • compartimente  

Conducerea Organizatiei noastre:

 • Adunarea Generala a Actionarilor
 • Consiliul de administratie
 • Conducerea executiva: Director general, Director tehnic, Director economic
 • Reprezentant MQ

In prezent, S.C. Citadin S.A. are un numar de 265 salariati dintre care :

 • Salariati conducere 17
 • T.E.S.A + auxiliari  59  
 • Muncitori 189

Additional information