Cod FAIP

in temeiul art.5 din Legea 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii, va aduc la cunostinta urmatoarele:

din cadrul structurii/sectiei/serviciului/biroului s-au savarsit urmatoarele fapte:

in urmatoarele imprejurari:

Precizez ca m-am adresat in prealabil sefului ierarhic superior cu documentul din data de

insa nu am primit un raspuns/raspunsul primit nu il consider satisfacator din urmatoarele motive:

In dovedirea celor afirmate depun in copie urmatoarele documente: (se vor anexa inclusiv copii dupa scrisoarea trimisa sefului ierarhic superior si dupa raspunsul primit, dupa caz)

Fata de cele de mai sus, va rog sa dispuneti masurile legale pentru apararea drepturilor ce imi sunt recunoscute in baza LEgii nr. 571/2004, precum si cele ale Legii nr. 677/2001 penru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Solicit ca demersurile efectuate in legatura cu solutionarea acestei sesizari sa nu fie facute publice.

Avertizarea de interes public este depusa prin reprezentant (optional) :