ANUNŢ PUBLIC

 

Se completează anunțul public al Consiliului Local al Municipiului Iaşi din data de 03.06.2015 referitor la organizarea  în data de 23 iunie 2015 prin Comisia de evaluare/selecţie a candidaţilor constituită prin H.C.L. nr.142/2013 a selecţiei prealabile în vederea desemnării a 5 membri în Consiliul de administraţie al S.C. ”CITADIN” S.A. Iaşi cu încă o poziție (total 6 membri), respectiv administrator cu pregătire economică.

Condiţii specifice  de participare  pentru administratorul cu pregatire economica 

1. studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă in domeniul economic 

2. cunoaşterea legislaţiei economice si cea aplicabila societatilor comerciale.

3. experienta relevanta de minim 5 ani  in domeniul economic (contabilitate, financiar sau audit )

 

 Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0232/240880, int. 121, 0751/048283 sau pe site-ul www.citadinis.ro.

 

Smart Gallery by posicionamiento en google

Additional information