S.C. CITADIN S.A. IASI s-a infiintat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.419 / 25.11.2002 conform prevederilor OG 69 / 1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local, aprobata prin Legea 135 / 1994 precum si unele prevederi ale OG 30 / 1997 privind transformarea regiilor autonome in societati comerciale si anume:

  * In anul 1998 prin transformarea Regiei Autonome Citadin conform Hotararii Consiliului Local nr.208/12.12.1997 in Directia de Administrare a Domeniului Public, unitate fara personalitate juridica, dar cu activitate productiva in sectoarele: constructii, reparatii si intretinere strazi, semnalizare rutiera, prestari in constructii, reparatii, lucrari tehnico-edilitare, salubrizare, comert cu amanuntul, intretinere spatii verzi; 

  * In anul 1999, Directia de Administrare a Domeniului Public isi schimba denumirea in CITADIN - DSPM (Directia de Servicii Publice Municipale) conform Hotararii Consililui Local nr.4 / 25.01.1999. 

  * In anul 2001, activitatile de salubrizare si Fast Food au fost incredintate spre administrare Directiei de Salubritate, respectiv Directiei de Piete conform dispozitiilor cuprinse in Hotararea Consiliului Local nr.368 / 2001 si 370 / 2001; 

  * In anul 2002 se aproba prin Hotararea Consiliului Local nr.366 / 2002 si 387 / 2002 transformarea Directiei de Servicii Publice Municipale in doua entitati juridice: 

  * Directia de Servicii Municipale - avand ca obiect de activitate intretinerea spatiilor verzi, serelor, pepinierei, sector agricol Sorogari, a podurilor, lucrarilor de arta, versantilor alunecatori, mobilier urban, semnalizare rutiera;  

  * S.C.CITADIN S.A., infiintata ca societate comerciala pe actiuni, unitate cu personalitate juridica, cu unic actionar Consiliul Local Municipal cu preluarea patrimoniului (activul si pasivul) corespunzator activitatilor si scopului pentru care a fost infiintata, conform Hotararii Consiliului Local 419 / 2002.  

  * Societatea a fost inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 22/2176/27.11.2003, incepand efectiv activitatea ca societate la data de 01.01.2004. 

 

Additional information