DENUMIRE INDICATORI  
Indicatori din BILANT  
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 7248267
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care 13267592
Stocuri (materii prime, materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.) 1526185
Creante 10864815
Casa si conturi la banci 876592
CHELTUIELI IN AVANS 236464
   
DATORII 15375670
VENITURI IN AVANS -
PROVIZIOANE 491001
CAPITALURI - TOTAL, din care: 4885652
Capital subscris varsat 1590000
Patrimoniul regiei -
Patrimoniul public -
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
Cifra de afaceri neta 23449030
VENITURI TOTALE 31846717
CHELTUIELI TOTALE 31260506
Profitul sau pierderea brut(a)  
-Profit 586211
-Pierdere 0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar  
-Profit 586211
-Pierdere 0
Indicatori din DATE INFORMATIVE  
Numar mediu de salariati 265
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
Smart Gallery by posicionamiento en google

Additional information